logo dezaanselogopediepraktijk585x142

l

label meldjeonlineaan oker

l

fig boeken

Qualizorg

De logopedisten van De Zaanse logopediepraktijk vinden het belangrijk om te weten wat de ervaringen zijn en de tevredenheid is van de cliënten met betrekking tot de zorg die zij leveren.
Wij maken gebruik van Qualizorg. Qualizorg benadert onze cliënten (geautomatiseerd) voor deelname aan onderzoek. Dit wordt gemeten door middel van vragenlijsten naar patiëntervaringen. Op het uitvoeren van dit type onderzoek is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing.
Het is belangrijk en noodzakelijk dat onze cliënten hiervoor toestemming geven. Zonder toestemming is het niet mogelijk dat een cliënt voor dit onderzoek wordt benaderd.
Zie ons privacyregelement.

Klachten

Wij doen er alles aan goede zorg te verlenen en alles zorgvuldig te organiseren. Mocht u als cliënt onverhoopt toch niet tevreden zijn, dan is het belangrijk dat met uw logopedist te bespreken. 
Lukt het niet om samen een oplossing te vinden, dan kunt u gebruik maken van onze klachtenprocedure. De Klachten- en geschillenregeling Paramedici, waarbij uw zorgverlener is aangesloten, biedt u een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Ga naar www.klachtenloketparamedici.nl. U vindt daar een eenvoudig formulier en nadere uitleg.