logo dezaanselogopediepraktijk585x142

l

label meldjeonlineaan oker

l

team jun16

Ziekte van Parkinson

Typische kenmerken voor Parkinson zijn oa. een maskergelaat, zachte onzekere stemgeving (hees, zacht, monotoon), articulatieproblemen, speekselverlies en slikstoornissen. 
Bij 9 van de 10 Parkinsonpatiƫnten zakt de stem weg en verslechtert de verstaanbaarheid.
Bewegingsarmoede, houdingsproblemen, vermoeidheid en spierstijfheid zijn hierbij belangrijke factoren.
Het vroegtijdig herkennen van stem- en slikproblemen is belangrijk om de communicatie te verbeteren en gezondheidsproblemen te voorkomen.

Het verdwijnen van de automatische mimiek en handgebaren kan een vroeg verschijnsel zijn van de ziekte van Parkinson.
In de beginfase is dit met name te zien in het bovenste deel van het gelaat (bijvoorbeeld minder frequent oog knipperen), later ook meer rondom de mond.
Aanvankelijk is bewuste mimiek nog goed mogelijk, maar geleidelijk aan neemt de bewegingsarmoede toe. Non-verbale communicatie is daardoor beperkt.
 


Behandeling

Met behulp van een anamnese en onderzoek middels de vragenlijsten en scorelijsten uit de ParkinsonNet richtlijn 'Logopedie bij de ziekte van Parkinson', wordt de hulpvraag van de patiƫnt in kaart gebracht.

- PLVT ((Pitch Limited Voice Treatment). Voor het verbeteren van de verstaanbaarheid door o.a. toename van een laag stemvolume en betere articulatie

- Slikadviezen en indien nodig therapie.

- Mimiektraining