logo dezaanselogopediepraktijk585x142

l

label meldjeonlineaan oker

l

team jun16

Auditieve verwerkingsproblemen (AVP)

Bij auditieve verwerkingsproblemen zijn er problemen met het verwerken van geluiden, klanken en spraak.
Kinderen met AVP hebben moeite met allerlei vaardigheden, benodigd voor het verstaan van mondelinge informatie.

Kenmerken van deze kinderen zijn:
. veel "huh" zeggen
. moeizaam begrijpen van mondelinge opdrachten
. moeite hebben met het horen van de richting van het geluid
. het horen van kleine verschillen tussen de klanken
. het verstaan van spraak in achtergrond lawaai
. het onvolledig verstaan
. moeite met onthouden van mondelinge informatie en/of
. het negeren van geluiden en/of opdrachten


Behandeling

Op basis van het onderzoek worden adviezen gegeven aan ouders of bijvoorbeeld leerkrachten. Vaak wordt er tijdens individuele logopedische behandelingen gerichte oefening gedaan om de auditieve functies te verbeteren.