logo dezaanselogopediepraktijk585x142

l

label meldjeonlineaan oker

l

team jun16

Stotteren

- Het vloeiend verloop van de spraakbeweging is verstoord.
- Klanken of lettergrepen worden herhaald of verlengd.

 

Behandeling

Kinderen: Tijdens het stotteronderzoek wordt gekeken naar de stotter uitlokkende factoren en de mogelijkheden en vaardigheden van het kind. Samen met de ouders wordt gewerkt aan vergroten van de balans tussen eisen en mogelijkheden en versterken van de vloeiendheid.

Volwassenen: Na het anamnese gesprek, observaties tijdens verschillende spreektaken en het invullen van vragenlijsten ontstaat een beeld van de beperkingen en instandhoudende factoren.
Afhankelijk van de situatie wordt er gewerkt aan de cognitieve, de emotionele, de sociale en de motorische kant van het spreken.