logo dezaanselogopediepraktijk585x142

l

label meldjeonlineaan oker

l

team jun16

Machteld Reitmaier

foto Machteld460x550Specialisatie: pré verbaal-logopedist

Machteld is sinds 2001 gevestigd als logopedist.

Zij heeft eerder gewerkt op een kinderdagverblijf voor kinderen met een verstandelijk en/of motorische beperking en op een school voor zeer moeilijk lerende kinderen.

In de loop der jaren heeft Machteld zich gespecialiseerd in het begeleiden van baby's en jonge kinderen met eet- en drinkproblematiek, behandeling van kinderen met een verstandelijke en/of motorische beperking, kinderen met sensorische integratieproblematiek en kinderen met een probleem in de communicatie al dan niet gepaard gaande met een onderliggend probleem op het gebied van de ontwikkeling. Machteld is Hanen en PROMPT gecertificeerd.

Zij is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie, lid van de Kwaliteitskring Logopedie op Scholen Zaanstad en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en het Kwaliteitsregister Paramedici. Sinds 2013 is zij ook lid van Samen Logopedie Zaanstreek e.o.

Machteld is aanwezig op dinsdag en vrijdag. Op maandagochtend komt zij bij baby's en jonge kinderen aan huis. De begeleiding aan huis wordt gegeven op indicatie van de arts.

Telefonisch bereikbaar op: 0621922422